Blog

Lloc entrega: Plaça Bosc s/n
Hora entrega: 07:30h a 08h
Lloc recollida: Plaça Bosc s/n
Hora recollida: 08h a 09h
Dia entrega: Dimecres 20/06/18
Dia recollida: Divendres 22/06/18