Blog

Preu per plataforma elevadora,. per dos dies de treball, inclòs transport de lliurament i recollida, assegurançes i demés despeses.